Wetwijs, voor een juridische cursus voor MKB ondernemers

Inhoud cursus

Rechtsgebieden en leerstukken die de revue passeren:

Contractenrecht algemeen:
- aanbod en aanvaarding;
- nakoming;
- ontbinding;
- wanprestatie;
- algemene voorwaarden.

Arbeidsrecht:
- contractsvormen (vast / bepaalde tijd);
- proeftijd;
- ontslag;
- concurrentiebeding.

Huurrecht:
- gebreken aan het gehuurde;
- oplevering.

Ondernemingsrecht:
- rechtsvorm (NV / BV / personenvennootschap);
- betrokkenen (bestuur / aandeelhouders);
- vertegenwoordiging en volmacht;
- koop en overdracht onderneming.

Intellectuele eigendom:
- bescherming van een merk;
- handelsnaamrecht.

T: 020 - 408 33 70   F: 020 - 408 33 58   E: info@wetwijs.nl   I: www.wetwijs.nl
...